In English

Utökad sökning

Institutionsnamn: Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Hittade 9 dokument


 1. Varvne, Hanna; Tselepi, Evanthia-Gioula
  Examensarbete på avancerad nivå, 2018 (MSc - Maritime Management)
 2. Hargelius, Siri; Alm, Kim
  Examensarbete på avancerad nivå, 2018 (MSc - Industrial ecology)
 3. Lundström, Helena; Nordell, Edvin
  Examensarbete på avancerad nivå, 2018 (MSc - Industrial ecology)
 4. Paulli, Michel; Löfås, Måns
  Examensarbete på avancerad nivå, 2018 (MSc - Management and economics of innovation)
 5. Stanisic, Alexander
  Examensarbete på grundnivå, 2018 (Byggteknik, högskoleingenjör (180 hp))
 6. Andersson, Ida; Burreau, Beata; Ek, Jimmy; Shwan, Diana Karem; Mannheimer, Tove; Ramfelt, Agnes
  Examensarbete för kandidatexamen, 2018 (Industriell ekonomi (300 hp))
 7. Arab, Maria; Öman, Annica
  Examensarbete på grundnivå, 2018 (Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör (180 hp))
 8. Lillkung, Josephine; Johansson, Therese
  Examensarbete på grundnivå, 2018 (Samhällsbyggnadsteknik, högskoleingenjör (180 hp))
 9. Alcevska, Elma; Trgo, Emir
  Examensarbete på grundnivå, 2018 (Kemiteknik, högskoleingenjör (180 hp))