In English

Utökad sökning

Institutionsnamn: Institutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Hittade 3 dokument


  1. Wikman, Filip
    Examensarbete på avancerad nivå, 2019 (MSc - Engineering mathematics)
  2. Kim, Li Jung
    Examensarbete på avancerad nivå, 2017 (MSc - Biotechnology)
  3. Kim, Li Jung
    Examensarbete på avancerad nivå, 2017 (MSc - Biotechnology)