In English

Utökad sökning

Ämneskategori: Kommunikationsvetenskap

Hittade 4 dokument


 1. Henriksson, August; Ågren, Simon
  Examensarbete på grundnivå, 2018 (Sjökapten (180 hp))
 2. Lidholm, Gustaf; Sjöberg, Karin
  Examensarbete för kandidatexamen, 2018 (Sjöfart och logistik (180 hp))
 3. Rundberg, Lisa; Sandström, Erica
  Examensarbete på avancerad nivå, 2017 (MSc - Lärande och ledarskap)
 4. Torinsson, Daniel; Andersson, Daniel
  Examensarbete på avancerad nivå, 2017 (MSc - Lärande och ledarskap)