In English

Utökad sökning

Ämneskategori: Materialfysik med ytfysik

Hittade 6 dokument


 1. Andersson, Tommy
  Examensarbete på avancerad nivå, 2012 (Masterarbete)
 2. Johansson, Rebecka; Kronberg, Emma
  Examensarbete på avancerad nivå, 2011 (Masterarbete)
 3. Åkesjö, Anders; Garberg Löfving, Ellen; Granberg, Henrik; Bergman, Martin; Romare, Mia; Rosenstam, Oscar
  Examensarbete för kandidatexamen, 2010 (Kandidatarbete)
 4. Singer, Patrick
  Examensarbete på avancerad nivå, 2009 (Masterarbete)
 5. Tönnberg, Sofia
  Examensarbete på avancerad nivå, 2006 (Civilingenjör)
 6. Nordelöf, Anders; Salsing, Christofer
  Examensarbete på avancerad nivå, 2003 (Teknisk fysik (300 hp))