In English

Utökad sökning

Ämneskategori: Metallurgisk process- och produktionsteknik

Hittade 8 dokument


 1. Chauhan, Mandeep
  Examensarbete på avancerad nivå, 2017 (MSc - Materials Engineering)
 2. Esfahani, Minaalsadat Mirhendi
  Examensarbete på avancerad nivå, 2016 (MSc - Materials Engineering)
 3. Leicht, Alexander; Wennberg, Elon Oskar
  Examensarbete på avancerad nivå, 2015 (MSc - Materials Engineering)
 4. Svensson, Daniel
  Examensarbete på avancerad nivå, 2015 (MSc - Applied physics)
 5. Axelsson, Kim; Martinsson, Annika
  Examensarbete på grundnivå, 2014 (Maskiningenjör (180 hp))
 6. Ljunggren, Martin; Andersson, Daniel
  Examensarbete på avancerad nivå, 2014 (Maskiningenjör (180 hp))
 7. Brust, Sebastian
  Examensarbete på avancerad nivå, 2013 (MSc - Materials Engineering)
 8. Pehlivan, Aysun; Henningsson, Niklas
  Examensarbete på grundnivå, 2012 (Högskoleingenjör)