In English

Utökad sökning

Ämneskategori: Annan data- och informationsvetenskap

Hittade 12 dokument


 1. Andersson, Sofia; Wennberg, Ellinor
  Examensarbete på avancerad nivå, 2016 (MSc - Lärande och ledarskap)
 2. Eriksson, Sara; Reinsjö, Amanda
  Examensarbete på avancerad nivå, 2016 (MSc - Lärande och ledarskap)
 3. Gustafsson, Andreas
  Examensarbete på avancerad nivå, 2016 (MSc - Lärande och ledarskap)
 4. Rosdahl, Ida; Bill, Jim
  Examensarbete på avancerad nivå, 2016 (MSc - Lärande och ledarskap)
 5. HELLBLOM, OLLE
  Examensarbete på avancerad nivå, 2016 (MSc - Lärande och ledarskap)
 6. Gjers, Annie
  Examensarbete på avancerad nivå, 2015 (MSc - Lärande och ledarskap)
 7. GORDANI, NAKISA
  Examensarbete på avancerad nivå, 2015 (MSc - Lärande och ledarskap)
 8. TAYLOR, KAJSA
  Examensarbete på avancerad nivå, 2015 (MSc - Lärande och ledarskap)
 9. Bergh, Erik
  Examensarbete på avancerad nivå, 2015 (MSc - Complex adaptive systems)
 10. Hakuni, Elias; Vesselényi, László Sall; Blomqvist, Viktor; Konkoli, Zoran
  Examensarbete för kandidatexamen, 2015 (Kandidatarbete)
 11. Bennett, Christopher H.; Konkoli, Zoran
  Examensarbete på avancerad nivå, 2014 (MSc - Nanotechnology)
 12. GREN, JONATHAN
  Examensarbete på avancerad nivå, 2013 (MSc - Lärande och ledarskap)