In English

Systematisk konstruktion av bältespresentatör - visa mig bältet

Systematic design of seatbelt presentation - show me the belt

Gustav Magnusson ; Anders Sandberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-01-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 9997

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek