In English

En barnbok - utvecklad utifrån en brukarcentrerad arbetsmodell i samarbete med ACNE Jr.

Max Jacobson ; Jonatan Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-10-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 99889

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek