In English

Geometrical analysis of temporal bone for bone conduction implant

Ali Arjomand ; Siavash Esmaeili
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX084/2009, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-10-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 99411

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek