In English

Evaluation of stacked sensor used for x-ray measurement - Observations of measurement problems with stacked sensor

Björn Jansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX081/2009, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-10-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 99409

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek