In English

Automated linear controller design for mildly nonlinear systems using quantitative feedback theory

Roozbeh Kianfar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX054/2009, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-10-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 99384

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek