In English

An implementation of a parallel multiblock extension to the CALC-BFC code using PVM for simulating the flow over sedimentary furrows

Håkan Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1997. Examensarbete - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik, ISSN 99-2218213-0; 97/03, 1997.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2014-09-29

CPL ID: 9923

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek