In English

3D-visualisering med realtidsfysik - tillämpning på interaktiv utbildning

3D-visualization with real-time physics - application area: interactive education

Mikael Pennert
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-01-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 9915

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek