In English

On-board collection and storage of road data and implementation of predictive transmission fuel-saving functions

Henrik Andersson ; Johan Axelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX068/2009, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]