In English

Implementation of a Matlab based real-time demo rig - Control of Quadcopter

Kaj Fehlhaber ; Martin Holmberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX067/2009, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-09-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98879

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek