In English

Line-of-sight MIMO for microwave links - Adaptive dual polarized and spatially separated systems

Tryggvi Ingason ; Haonan Liu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX064/2009, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-09-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98876

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek