In English

With Focus on Users. An improved Product Development Process for SCA Tissue

Ida-Maria Iraeus
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-09-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98875

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek