In English

Motion cueing in the Chalmers driving simulator - A model predictive control approach

Bruno Augusto ; Rui Loureiro
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX057/2009, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-09-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98871

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek