In English

Development and implementation of test system for electronic road toll transponders

Utveckling och Implementering av Test System för Elektroniska Vägtulls-transpondrar

Andreas Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX019/2009, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-09-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98848

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek