In English

Utveckling av säkra och effektiva användargränssnitt - vilka faktorer påverkar risker för mänskligt fel?

Developing safe and effective user interfaces - which factors affect the risk of human error?

Johanna Oxstrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-01-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 9879

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek