In English

Evaluation of the environmental impacts from implementing lean in production processes of manufacturing industry

Xiaoxia Chen ; Xiaojin Qiu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-09-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98727

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek