In English

Modeling and analysis of satellite terminal with an AQM (Active Queue Management)

Romain Delpoux
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX066/2009, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-09-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98724

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek