In English

Foam reduction in IKEA mattresses

Marie Hammar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-09-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98310

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek