In English

Evaluation of Commercial Real Estate. Based on Linear Regression, Cash Flow/Value Behavior and Capital Expenditures

Carlos Baltodano ; Belma Gafurovic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:55, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-09-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98149

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek