In English

Dewaterability of digested activated sludge at the Rya wastewater treatment plant

Svetlana Tiumeneva
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:53, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-09-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98147

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek