In English

Effektivisering i byggproduktionen - Studier av arbete från ställningar, liftar och arbetsplattformar

Increased efficiency in building production. Studies on work performed from scaffoldings, lifts and work platforms

Michael Karlsson ; Jacob Windh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:52, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-09-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98146

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek