In English

Public transport analysis of Frihamnen, Gothenburg. A study of different development scenarios and their need of transport at a complete reconstruction of Frihamnen by the year 2040

Dennis Book ; Tobias Lager
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:48E, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-09-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98145

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek