In English

Kollektivtrafikanalys av Frihamnen Göteborg. En studie av olika utbyggnadsscenarier och dess transportbehov vid en färdig utbyggnad av Frihamnen år 2040

Dennis Book ; Tobias Lager
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:48, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-09-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98144

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek