In English

BIM i förvaltningsskedet - Nyttan för fastighetsägare

BIM in facility management - Benefits for Owners and Facility Managers

Johanna Sodéus
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:46, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-09-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98143

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek