In English

Identifiering av onödigt arbete. En studie vid två specifika projekt

Identifying unnecessary work - A study at two specific projects

Klas Jansson ; Katarina Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:45, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-09-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98142

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek