In English

Identifiering av onödigt arbete. En studie vid två specifika projekt

Identifying unnecessary work - A study at two specific projects

Klas Jansson ; Katarina Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:45, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]