In English

Structural Modelling with Different Finite Element Types. Comparison of Analytic and Numerical Solutions for a Simply Supported Beam

Jonas Ekström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:44, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-09-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98141

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek