In English

Crack Control of Reinforced Concrete with Continuous Edge Restraint Non-linear Finite Element Analyses of Edge Beams Subjected to Shrinkage

Patrik Johansson ; Håkan Lantz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:43, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-09-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98140

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek