In English

Solhus i Bahrain Kylning av enfamiljshus med el från solceller

Solar house in Bahrain Cooling of houses with electricity from solar cells

Christoffer Janco ; Daniel Sunnemar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:42 , 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-09-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98139

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek