In English

System för statusbedömning av byggnader. Förslag innehållande förundersökning och konceptbeskrivning

A system for assessing the status of buildings. Proposal containing the initial investigation and concept description

Caroline Apell ; Lisette Ottemo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:41, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-09-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98138

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek