In English

Fiberarmerad betong - Vidhäftning av kamstål i stålfiberarmerad betong

Fiber Reinforced Concrete Bond of Reinforcing Steel Bars Embedded in Steel Fiber Reinforced Concrete

Benjamin Kaufman ; Simon Wingård
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:39, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-09-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98136

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek