In English

Flytta hus. En studie av metodval för tre flyttobjekt i Kiruna stad

Moving Buildings. A study in choice of method for three movement objects in the town of Kiruna

Sofia Nyberg ; Emilia Wahlberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:36, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-09-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98135

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek