In English

Consequences of New Standards for Precast Concrete Structures

Magdalena Norén ; Johan Patriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:35, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-09-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98134

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek