In English

Passiva filtersystem för rening av lakvatten från avfallsupplag

Passiv filter system for water treatment of leachate

Anna Fälth
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:1, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-09-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98133

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek