In English

LCC in a housing company Evaluation of obstacles for usage and implementation of a customized LCC-tool

Martin Henriksson ; Staffan Isaksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:38, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-09-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98078

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek