In English

Produktivitetsarbete i anläggningsproduktion – en fallstudie av ett entreprenadföretags möjligheter och hinder

Productivity Work in Civil Engineering: A case study of a contractor’s possibilities and obstacles

Sara Engström ; Ola Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009: 37, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-09-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98076

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek