In English

Problem med att få besiktningsanmärkningar åtgärdade. Felaktiga inställningar och attityder fördyrar våra byggprojekt

Problems to get Inspection Remarks Resolved. Incorrect Point of Views and Attitudes Increases the Cost of our Construction Projects

Christoffer Blom ; Johan Thyni
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:33, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-09-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98074

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek