In English

Evaluation of CPT-R and resistivity measurements in quick clay area - possible gain of CPT-R probing and potential of combining methods

David Schälin ; Johannes Tornborg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:32, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-09-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98072

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek