In English

Energieffektivisering av flerbostadshus från rekordåren. Analys av åtgärder med fokus på ytterväggar

Energy efficiency improvement in apartment blocks built between 1961-1975. Analysis focusing on outer walls

Henrik K.I. Borlinger ; Malin A. Larsson ; Karl-Johan Rosén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:31, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-09-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98071

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek