In English

Ductility reinforcement for punching shear in column supported floor plate floors. An evaluation using non-linear FE modeling with Ansys

Henrik Hermansson ; Christoffer Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:30, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-09-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98069

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek