In English

Kundnytta vid grusvägsunderhåll – Trafikantens syn på drift och underhåll av grusvägar i driftområde Trollhättan

Mathias Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:29, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]