In English

Undersökning av lönsamhet inför fastighetsförvärv

Study of the profitability before investment in properties

Viktor Börjesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:27, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-09-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98034

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek