In English

Marknadsanalys - En jämförande studie mellan hyresrättslägenheter, bostadsrättslägenheter och ägarlägenhetsfastigheter

Market analysis- A comparative study of leasehold flats, condominium apartments and ownership apartments

Pär Larsson ; Anders Sivenbring
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:25, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-09-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98033

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek