In English

Characterization of a Granular Aerobic Sludge System under Different Operating Conditions

Nele Hamann
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:22, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-09-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98031

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek