In English

Glulam structural systems in non-residential buildings Comparison in competitiveness and market place between steel and glulam

Linda Jakobsson ; Per Söderström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:20, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-09-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98030

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek