In English

Road performance on weak subgrades -Reinforcement methods and constructions

Vägkroppens deformationer på lösa leror -Markförstärkningsmetoder

Niklas Eriksson ; Michael Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:19, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-09-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 98029

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek